Heusdens dialect

Wij verwachten graag nog meer Heusdens dialect via kwbheusden@gmail of bij Danny Merelstraat 46.

Heusdens dialect

 

Ne vièl of e vièlke lengst oer hoas.  Asder da tegewoordig tege oer jung of oer kléénkinner zegd daan hure zet in Keule donnere, ze weten nie moeeuver dat da giet of wat het es.  As ze vrugger rap wa graos vandoen haan vure gèèt, e schoap ovve kneins wa bé te vooiere daan mèède ze be de zèsie rap wat groas aaf oppe vièl.  Ter warre ter oog dij hun gèèt of hun schoap tuierde oppe viél.  Sommige dij zatte hun kneins onner ne zift oppe viél zoeda ze wa vors groas koste iéte en onnertusse koste ze dij daan in toeg hoon zoedat ter giene onnnerdoor dabde en ontsnabde.  Kneins opzette vur te slachte da zieder oog bekans nemie.  Dij kneins woorte in e kléé keuteke gezatte van nog giene vierkante miéter grut en alle daag wa groas bèè gegooid zoeda ze rap vet zoon zen en daan goanke ze de kastrol in.  Ze dachten toen hoe klender da keuteke moe ze inzoate en hoe minner ze koste boegeren hoe rabber da ze vet warre.  Tegewoordig hoon de jung dwergknijnkes en ze gen iéte hoale inne winkel.  Ge kunt doa oog kléén pekskes hoi en stroi koepe tege woekerprijs mer zelf e bitteke groas aafmèèn, te druge lije inne zon en noa en daan es umdréén be een hoigritsel zoeda da druug hoi wert, da kenne ze nemie.

Nog zoe een Heusdes woord dadder nemie huurt es nen dries.  Nen dries tege de beek vur te labeure, te akkere of te hoië?  De boere van terp dij haan e stuk buiten terp allemoal nen dries tege de beek oan omda der doa as ter nen druge zomer war nog iets kost winne want oppe druge gonk het plantsoen daan kapot.  Op den hoege grond in terp doa zatte ze petatte, kore en haver mer oppe dries tege de beek oan doa labeurde ze en gonke ze hooie.

Ne vièl of een vièlke naast uw huis.  Als je dat tegenwoordig tegen uw kinderen of kleinkinderen zegt dan horen ze het in Keulen donderen, ze weten niet meer waarover dat dit gaat of wat het is.  Als ze vroeger vlug wat gras nodig hadden voor de geit, een schaap of om de konijnen wat bij te voederen dan maaiden ze met de zeis vlug wat gras af op het graslandje langs het huis.  Er waren er ook die hun geit of hun schaap daar zetten en met een lange koord vastbonden om te laten grazen.  Sommigen die zetten hun konijnen onder een zeef op het graslandje langs het huis zodat ze wat vers gras konden eten en ondertussen konden ze die dan in het oog houden zodat er geen onderdoor kon graven en ontsnappen.  Konijnen opfokken om te slachten dat zie je bijna niet meer.  Die konijnen werden in een klein hokje gezet van nog geen vierkante meter groot en alle dagen wat gras bij gegooid zodat ze vlug dik zouden zijn en dan gingen ze de kasserol in.  Ze dachten toen, hoe kleiner de kooi waar ze in zaten en hoe minder ze konden bewegen, hoe vlugger dat ze dik waren.  Tegenwoordig houden de kinderen dwergkonijntjes en ze gaan eten halen in de winkel.  Ge kunt daar klein pakjes hooi en stro kopen tegen woekerprijzen maar zelf een beetje gras afmaaien, te drogen leggen in de zon en nu en dan eens omdraaien met een hooigritsel (of is het een hooihark) zodat dat droog hooi wordt, dat kennen ze niet meer.

Nog zo een Heusdens woord dat je niet meer hoort is “nen dries”. Een stuk landbouwgrond tegen de beek om te bewerken, om te ploegen of te hooien.  De boeren van de dorpskern die hadden een stuk buiten de dorpskern een stuk landbouwgrond tegen de beek aan omdat ge daar als er een droge zomer was nog iets kon winnen want op de droge grond ging het plantgoed dan dood.  Op de hoge grond in het dorp daar zetten ze aardappelen, rogge en haver, op “den dries” tegen de beek aan daar deden ze aan landbouw (ik ken geen goed Nederlands woord met dezelfde gevoelswaarde als “labeure”) en gingen ze hooien.

Wigo

Heusdens dialect 2021

Heusdens dialect Januari
Heusdens dialect februari
Heusdens dialect maart 
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei
Heusdens dialect Juni.
Heusdens dialect Juli.
Heusdens dialect augustus
Heusdens dialect September
Heusdens Dialect Oktober
Heusdens Dialect November 
Heusdens dialect december

 

Heusdens dialect 2022

Heusdens Dialect januari
Heusdens dialect februari.
Heusdens dialect maart
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei 
Heusdens dialect juni
Heusdens dialect juli & augustus
Heusdens dialect september
Heusdens dialect oktober.
Heusdens dialect november
Heusdens dialect december 
 

     

Heusdens dialect 2023

Heusdens Dialect Januari 
Heusdens dialect februari 
Heusdens Dialect Maart 
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei 
Heusdens dialect juni 
Heusdens dialect Julli Augustus 
Heusdens dialect september
Heusdens dialect oktober 
Heusdens dialect november.
heusdens dialect december 
Heusdens Dialect december 

 

Heusdens dialect 2024
heusdens dialect januari 2024
Heusdens dialect februari 2024.
Heusdens dialect maart 2024.
Heusdens dialect april 2024.
Heusdens dialect mei 2024.
Heusden dialect juni 2024.