Heusdens dialect

Wij verwachten graag nog meer Heusdens dialect via kwbheusden@gmail of bij Danny Merelstraat 46.

 

As der vrugger, inne legere school op shoolrèès gewièst war daan mosder doa zonner twèfel een opstel euver make de wièk terop.  Ter zoat be oos iene int joar diè nie mee gegen war op schoolrèès omda ze het te hunnest nie zoe brie-ied haan en ze zoe e bitteke oanne buitekant vanne maatschappij lièfde.  Toen zé de miester tege diè: makt degge mer es een opstel euver oer haagschool want da hedde ge toch al dek geden. Joeng!  Da es ‘t beste opstel da ich oeit gelièze hem.  He schreef da ze be drije warre  vur haagschool te doeoen en smèreges oanne gemèènte winning warre blève rondhange.  De gemèènte winning dij laag oppe plak moe noa ‘t kerkhof ligt.  Doa haan ze erges ne frang gevonne en diè warre ze be Vazeerke in da sneukwinkelke oppe Voort gen opkoepe vur vier dikke kermelle.  Onnerwiège dachten ze oog da ze inne spechtekoot vanne sink jong vogels huurde piepe.  Doa haater iene zen hand in gestoke vur dij jong veugelkes ter uit te hoale en inins liet diè ne schrief.  Inneplak da doa jong veugelkes in zoate, zoat doa een rat in.  Dij ha hem in zenne vinger gebete en ze honk be heur bakkes nog oan zenne blooiende vinger toeoen ter zen hand uit da koot rofde.  Effekes ternoa zagen ze twie genderme aafkome op hunne vullo en zen ze mer ne gracht in gedoke tot ze weg warre en zoe gonk da mer door.  Ich hem spèèt da de jongesschool aafgebroke és want aners gonk ich oppe zoller es zukken of ich da opstel van zoeveul joare trug niemie kos vinne.

Als ge vroeger in de lagere school op schoolreis geweest was dan moest ge daar zonder twijfel een opstel over maken de week nadien.  Er zat bij ons ene in het jaar die niet meegegaan was op schoolreis omdat ze het bij hun thuis niet zo breed hadden en ze zo een beetje op de rand van de maatschappij leefden.  Toen zei de meester tegen hem: maakt gij maar eens een opstel over uw spijbelen want dat heb jij toch al dikwijls gedaan.  Jongen!  Dat is het beste opstel dat ik ooit gelezen heb.  Hij schreef dat ze met drie waren voor om te spijbelen ‘en s morgens aan de boerderij van de gemeente waren blijven rondhangen.  De boerderij van de gemeente die lag op de plaats waar nu het kerkhof is.  Daar hadden ze ergens één frank gevonden en die waren ze bij Vanzier in het snoepwinkeltje in de Voortstraat gaan opkopen voor vier dikke karamellen.  Onderweg dachten ze ook dat ze in een spechtenhol van een knotwilg jonge vogels hoorden piepen.  Er had er een zijn hand in gestoken om die jonge vogeltjes er uit te halen en ineens liet die een schreeuw.  In plaats dat daar jonge vogels in zaten, zat daar een rat in.  Die had hem in zijn vinger gebeten en ze hing met haar muil nog aan zijn bloedende vinger toen hij zijn hand uit dat kot trok.  Even later zagen ze twee rijkswachters afkomen op hun fiets en zijn ze de gracht in gedoken tot ze weg waren en zo ging dat maar door.  Ik heb spijt dat de jongensschool afgebroken is want anders ging ik op zolder eens zoeken of ik dat opstel van zoveel jaren terug niet meer kan terugvinden.

 

Heusdens dialect 2020

Heusdens dialect juli - augustus
Heusdens dialect september
Heusdens dialect Oktober.
Heusdens dialect november
Heusdens dialect december.
 

 

Heusdens dialect 2021

Heusdens dialect Januari
Heusdens dialect februari
Heusdens dialect maart 
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei
Heusdens dialect Juni.
Heusdens dialect Juli.
Heusdens dialect augustus
Heusdens dialect September
Heusdens Dialect Oktober
Heusdens Dialect November 
Heusdens dialect december

 

Heusdens dialect 2022

Heusdens Dialect januari
Heusdens dialect februari.
Heusdens dialect maart
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei 
Heusdens dialect juni
Heusdens dialect juli & augustus
Heusdens dialect september
Heusdens dialect oktober.
Heusdens dialect november
Heusdens dialect december