Heusdens dialect

Wij verwachten graag nog meer Heusdens dialect via kwbheusden@gmail of bij Danny Merelstraat 46.

Heusdens dialect

Menne ierste otto diè ich kocht da warn okoazie renolteke, zoe è klè R4-ke.  Ich ha da ottoke gekocht vur twintigduuzend frang en ich hem doa dertigduuzend kilomièter be geden.  Ich ha dus gebold oan zesensestig sentime de kilemièter.  Gien sentiemen van nen Euro zulle, twarre zesensestig sentime van ne frang.  De naft kosde in diè tèèt oog bekans niks en smere da deder zelf.  Ich hem drij R4-kes achterien gehad en de veurige iederes kier tuis achter lètte sten.  As ich è wisselstuk vandoen ha daan hoalde ich da uit ien van dij aa ottos en effe ternoa war der wier aant bolle.  Zelfs de frèè blukskes en de vis-plattinees vanne meteur dij vervonke we zelf.  Tegewoordig kunder begod zelf niks nemie doeoen aoan nen otto.  Az der ter noa oan komt dan es den hiele boel ontregeld.  Inne geraach doa hangen ze hem oanne compioeter en diè zit tegewoordig wa oere otto mangkeerd.  Hot ter oer haan mer vanaaf as ter iets oan es want nege kiere vanne tien makder het erger.  Ge kunt van sommege ottos verdoeme zelf nog gien lamp nemie vervange  zonner hem half aaf te brièke en daan modder nog wete hoeder het mot doen. 

Mijn eerste auto die ik kocht dat was een occasie Renault, zo een klein R4-tje.  Ik had dat autootje gekocht voor twintigduizend frank en ik heb er dertigduizend kilometer mee gedaan.  Ik had dus gereden aan zesenzestig centiemen per kilometer.  Geen centiemen van een Euro hoor, het waren zesenzestig centiemen van een frank.  De benzine kostte in die tijd ook bijna niets en smeren dat deden we zelf.  Ik heb drie R4-tjes achter elkaar gehad en de vorige iedere keer thuis laten staan.  Als ik wisselstukken nodig had, dan haalde ik die uit een van die oude auto’s en even later waren we weer aan ’t rijden.  Zelfs de remblokjes en de contactpuntenonderbreker van de motor vervingen we zelf.  Tegenwoordig kun je (vloek) zelf niets meer doen aan een auto.  Als ge er nu aan komt dan is alles ontregeld.  In de garage  hangen ze hem aan een computer en die zegt tegenwoordig wat er fout is aan uw auto.  Hou er uw handen maar af als er iets aan is want negen keer van de tien maak je het erger.  Ge kunt van sommige auto’s (vloek) zelf nog geen lamp meer vervangen zonder hem half af te breken en dan moet ge nog weten hoe ge het moet doen.

 

 

Heusdens dialect 2020

Heusdens dialect juli - augustus
Heusdens dialect september
Heusdens dialect Oktober.
Heusdens dialect november
Heusdens dialect december.
 

 

Heusdens dialect 2021

Heusdens dialect Januari
Heusdens dialect februari
Heusdens dialect maart 
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei
Heusdens dialect Juni.
Heusdens dialect Juli.
Heusdens dialect augustus
Heusdens dialect September
Heusdens Dialect Oktober
Heusdens Dialect November 
Heusdens dialect december

 

Heusdens dialect 2022

Heusdens Dialect januari
Heusdens dialect februari.
Heusdens dialect maart
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei 
Heusdens dialect juni
Heusdens dialect juli & augustus
Heusdens dialect september
Heusdens dialect oktober.
Heusdens dialect november
Heusdens dialect december 
 

     

Heusdens dialect 2023

Heusdens Dialect Januari 
Heusdens dialect februari 
Heusdens Dialect Maart 
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei 
Heusdens dialeect juni