Gedachtenisviering
activiteit
Gedachtenisviering
datum activiteit

Op 29 april jl. hielden we onze jaarlijkse gedachtenisviering.  Wij herdachten onze dierbaren die we het afgelopen jaar hebben moeten afgeven.  Ongeveer een dertigtal personen waren aanwezig op deze viering.  

Ward Ceyssens, onze diaken, hield een viering van ongeveer een half uur met gebeden en liederen.  Tijdens deze viering kon ieder die een dierbare verloren had een kaars aansteken ter nagedachtenis.  Deze kaars mocht je meenemen als symbool voor je dierbare afgestorvene.

Nadien bood de KWB nog een drink aan en werd er nog even nagepraat.