kwb overdag

Terwijl we deze tekst begin september schrijven, gelden er voor evenementen (o.a. voordrachten, lezingen, …) geen beperkingen meer voor groepen met minder dan 200 aanwezigen.

Voortaan ruilen we ons vertrouwde, maar te krappe feestzaaltje, in voor het veel ruimere ‘t Kuipershof.  Daardoor kunnen we de “social distancing” garanderen en voldoen we tegelijkertijd aan de CO2-normen. 

Toch willen we voor de activiteiten van KWB Overdag nog enkele extra veiligheidsmaatregelen inbouwen.  Omdat we tijdens de pauze drank serveren, dienen we nl. eveneens de horecareglementering te volgen die wat strenger is dan het evenementenprotocol.

We veronderstellen dat alle deelnemers van onze bijeenkomsten gevaccineerd zijn en dat ze in geval van ziekte thuisblijven. 

De aankoop en afrekening van drankbonnen (2 of 3 euro) gebeurt bij het binnenkomen.  We hopen dat de bijdrage voor het nieuwe werkjaar al eerder elektronisch geregeld werd.  Dat kan door het inschrijvingsgeld (€ 12 individueel of € 15 voor samenwonenden) op voorhand te storten op de KWB-Overdagrekening ( BE55 7310 5126 1744.) t.a.v. onze penningmeester Staf Ceyssens.  Vermeld ook de naam van je partner, als jullie met twee personen wensen deel te nemen.

Het bestuur zorgt telkens vooraf voor de spreiding van tafels en stoelen. Aan deze opstelling wijzigen wij niets op eigen initiatief en eens ter plaatse noteren we op een blad onze naam.  Deel ons ook je e-mailadres, gsm- of vast telefoonnummer mee.  Zo kunnen we je snel bereiken bij een annulatie of wijziging in het programma en vergemakkelijken we het contactonderzoek bij een eventuele later vastgestelde besmetting.

Test je nadien positief op corona, verwittig dan onze “covidcoördinator” via onderstaande gegevens: klaus.neumann@telenet.be

Tijdens de pauze van onze bijeenkomsten zorgt slechts 1 persoon per groep voor de bevoorrading van drank. Die persoon bestelt de drank aan de toog en zorgt voor de verdere verdeling.

Tenslotte, wanneer we een activiteit op verplaatsing organiseren of een bedrijf bezoeken, gedragen we ons naar de richtlijnen die ter plaatse gelden.

Het zal even wennen zijn, maar op deze manier kunnen we jullie ongetwijfeld een bijna “normaal” werkjaar garanderen.

Het programmaboekje wordt pas op de eerste bijeenkomst uitgedeeld.  We starten 4 november met “Mijn Mangelbeek”, met al de veranderingen die Karel Stevens van VLM zal voorstellen.

De Mangelbeek is één van de zeven beekvalleien die De Wijers, het land van 1001 vijvers, kenmerken.

In Heusden-Zolder is de Mangelbeekvallei een grote aaneengesloten open ruimte die centraal tussen de woonkernen van Heusden en Zolder ligt.  Het afwisselend landschap met natte natuur, kleine landbouwkavels, vijvers en kastelen nodigt uit tot wandelen, fietsen en ontmoetingen in het groen Ook het mijnverleden heeft haar sporen nagelaten.  De mijnverzakkingen hebben het natuurlijk watersysteem in de Mangelbeekvallei sterk verstoord. Daardoor zijn sommige gronden te nat geworden en andere te droog en worden waardevolle fauna en flora bedreigd.

Het bestuur

Ceyssens Staf      Kortstraat 39                0473 58 73 37

   gustaaf.ceyssens.vossen@telenet.be

Ceyssens Johan      Schootstraat                 0499 14 23 15

Johan.ceyssens@gmail.com

Deleux Ludo           Koerselsebaan 148         0479 17 08 74

   ludo_deleux@hotmail.com

Goris Wim             Kerkenblookstraat 42            011/42 95 42

   lw.goris@skynet.be

Neumann Klaus      Mispad 10                         0486 14 27 90

   klaus.neumann@telenet.be

Quetin Roger          Meilweg 9                          011/42 93 58.

   rogerquetin@gmail.com

Tielens Danny         Singelstraat 11                    0477 06 28 77

   daniel.tielens@gmail.com

Verlinden Charly     De Rieten 25                0473 31 19 40

       charly.verlinden@telenet.be