Heusdens dialect

Wij verwachten graag nog meer Heusdens dialect via kwbheusden@gmail of bij Danny Merelstraat 46.

Heusdens dialect

 

Inne mièrt hemme we het gehad euver ne legummehoof, diè ha vrugger allemaan.  Mer oppe rand van hunne legummenhoof haan de mietste oog altèèt è perkske moe ze wa blummekes zatte, zoe haan ze oog ewa kleur in hun heufke of oppe rand tervaan.  Wa stinkerkes en wa flettekes ha wèl allemaan sten, dij bleuën lang en ge ha ze in alle meugeleke kleure.  Sommige zeen oog da dij stinkerkes de poetevlieg of de poorvlieg tegenhield mer ich weet nie of da woar es.  Ter woort vantêêt oog vanalles vertèld da nie woar war.  Genoffelkes haan ze op vool plakke oog sten, dij hadder oog in alle kleure en doa warre oog soorte dij tefrente kleuren in ien blom haan.  Wa sloapkoppe zaag ich egelek oog giére mer asder da let rijze daan stiet komendjoar oere hiele hoof vol be sloapkoppe en daan kunder beginne te wieën.  Wieje da doeoen ich nie gière want daan modder op oer kneie dor den hoof kroape.  Asder zoe wa blummekes rond oure hoof sten ha daan kwampe ter oog altèèt veul piepels op aaf.   Diè grute giéle be zwarte striepe en zoe een bloo plek onner op hunne vleugel dij zaag ich het liefste.  Diè piepel leet zen èèr oppe poete en dij rupse dij froate het poetekroat aaf.  Misschien dader hèm deveur nie veul nemie zieiet want de minse dij zette gien poete nemie en dij nog è veld poete zette vur te verkoepe dij speute vergift zoeda alles wa in tront kumt kapot giet.  Ter warre oog piepels moe vier oegen op stonte en ter war oog iene diè ièvegrut war be zwart roet en wit.  Loater hem ich gelièze da diè leste inne hergst het aaftrapt ne tzuide gelek de zwalleve enne nachtegoale.  Doa stond oog nog bè dat ter oog nog zoe ne moppiepel war diè euverdaag vloog dièn inne hergst ne tzuide vloog vur doa te euverwintere.  Het vult mich op datter vrugger hul min name van piepels gekènd warre, van blomme warre ter nog dialectname mer ne piepel war ne piepel en doabè gedèn.  “Ne piepel “ woort oog gezeet tegen ien of iene dièn alle vêêfvut een aner lief ha.  Ze zéén da diè rondvloog gelek ne piepel van dien blom ne de aner.

In maart hebben we het gehad over de groentetuin, die had vroeger iedereen.  Maar op de rand van hun groentetuin hadden de meesten ook altijd een perkje waar ze wat bloemen zetten, zo hadden ze ook altijd wat kleur in hun hofje of op de rand ervan.  Wat afrikaantjes en wat viooltjes had wel iedereen staan, die bloeiden lang en je had ze in alle mogelijke kleuren.  Sommigen zegden ook dat afrikaantjes de wortelvlieg en de preivlieg tegenhield maar ik weet niet of dat waar is.  Anjers hadden ze op veel plaatsen ook staan, die had ge ook in alle kleuren en er waren ook soorten die meerdere kleuren in één bloem hadden.  Wat klaprozen zag ik eigenlijk ook graag maar als ge die liet in zaad komen en liet uitzaaien dan stond volgend jaar uw ganse tuin vol met klaprozen en dan kon je beginnen te wieden.  Wieden dat doe ik niet graag want dan moet je op uw knieën door de hof kruipen.  Als ge zo wat bloemen rond uwe tuin staan had dan kwamen er ook altijd veel vlinders op af.  Die grote gele koninginnenpage die zag ik het liefst.  Die vlinder legde zijn eitjes op de wortelen en die rupsen aten het wortelenkruid op.  Misschien dat ge hem daarvoor niet veel meer ziet want de mensen die zetten geen wortelen meer en die nog een veld wortelen zetten om te verkopen, die sproeien vergif zodat alles wat in de omtrek komt dood gaat.  Er waren ook vlinders waar vier ogen op stonden, de dagpauwoog, en er was er ook een die even groot was met zwart, rood en wit, de atalanta.  Later heb ik eens gelezen dat die laatste, de atalanta, in de herfst wegtrok naar het zuiden zoals de zwaluwen en de nachtegalen.  Er stond ook nog bij dat er een nachtvlinder was die overdag vloog, de kolibrievlinder, die in de herfst ook naar het zuiden vloog om in de warme streken te overwinteren.  Het valt mij op dat er vroeger heel wat minder namen van vlinders gekend waren, van bloemen waren er nog dialectnamen maar een vlinder was een vlinder en daarmee was het gedaan.  “Ne piepel” werd ook gezegd tegen een meisje of een jongen die alle vijf voeten een ander “lief” had.  Ze zegden dat die rondvloog gelijk een vlinder van de ene bloem naar de ander. 

Wigo

Heusdens dialect 2021

Heusdens dialect Januari
Heusdens dialect februari
Heusdens dialect maart 
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei
Heusdens dialect Juni.
Heusdens dialect Juli.
Heusdens dialect augustus
Heusdens dialect September
Heusdens Dialect Oktober
Heusdens Dialect November 
Heusdens dialect december

 

Heusdens dialect 2022

Heusdens Dialect januari
Heusdens dialect februari.
Heusdens dialect maart
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei 
Heusdens dialect juni
Heusdens dialect juli & augustus
Heusdens dialect september
Heusdens dialect oktober.
Heusdens dialect november
Heusdens dialect december 
 

     

Heusdens dialect 2023

Heusdens Dialect Januari 
Heusdens dialect februari 
Heusdens Dialect Maart 
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei 
Heusdens dialect juni 
Heusdens dialect Julli Augustus 
Heusdens dialect september
Heusdens dialect oktober 
Heusdens dialect november.
heusdens dialect december 
Heusdens Dialect december 

 

Heusdens dialect 2024
heusdens dialect januari 2024
Heusdens dialect februari 2024.
Heusdens dialect maart 2024.
Heusdens dialect april 2024.
Heusdens dialect mei 2024.