Heusdens dialect

Wij verwachten graag nog meer Heusdens dialect via kwbheusden@gmail of bij Danny Merelstraat 46.

Heusdens dialect

 

Vrugger oanne jongesschool warre ter vool jung dij aant scheutschiete warre.  De mietste schote altèèt be hunne zelfde schuet. Ze zeeën dada hunne mikker war en da ze doa tbeste koste be mikke.  We deen da be os grupke altèèt onner den derde linneboem.  Inne zomer zoader daan inne kuleschoai azze zon scheen.  En as der most pisse gen warre de pisbakke vlak bè. Doa warre ter oog dij puutte as ze aant scheutschiete warre.  Ge mocht mer schiete van oppe plak moe oere schuet laag mer doa warre ter altèèt dij iets vuruit schove en zoe mier kans haan vur nen anere scheut te rake omda ze daan wa korter bè lage.  Ze zéén daan oppe spulplak dada ne puter war en da ze be zoe ne brodzak niemie woon spièle.  Puutte woort vantêêt oog geden as ze exame moste make, ofwel kéke ze op het bloat van diè langs hun zoat en schreve ze zoe aaf, ofwel schreve ze antwoorde anne binnekant oppe mauw van hun hum.  Ich hem zelfs oeit gehuurt datter vrolliekes warre dij bove op hun bulle de antwoorde schreve en daan hunne rok doa euver liete hange mer zoe hoeg hem ich toeoen noeitnie dère kieke.

 

Moeten we dan echt iedereen die zich kunstenaar noemt betalen? | KunstenpuntVroeger aan de jongensschool waren er veel kinderen die knikkerden.  De meeste schoten altijd met dezelfde knikker. Ze zegden dat dat hun mikker was en dat ze daar het beste konden mee mikken.  Wij deden dat met ons groepje altijd onder de derde lindeboom.  In de zomer zat je dan in de schaduw als de zon scheen.  En als ge naar het toilet moest gaan waren de piscines vlakbij.  Er waren er ook die vals speelden als ze aan ’t knikkeren waren.  Ge mocht maar schieten van op de plaats waar uw knikker lag, maar er waren er altijd die iets vooruitschoven en zo meer kans hadden om een andere knikker te raken omdat ze dan korter bij lagen.  Ze zegden dan op de speelplaats dat het een valsspeler was en dat ze met zo een bedrieger niet meer wilden spelen.  Vals spelen werd soms ook gedaan als ze examen moesten maken, ofwel keken ze op het blad van die langs hen zat en schreven ze daarvan af, ofwel schreven ze de antwoorden op de binnenkant van de mouw van hun hemd.  Ik heb zelfs ooit gehoord dat er meisjes waren die op de bovenkant van hun billen de antwoorden schreven en dan hun rok daarover lieten hangen maar zo hoog heb ik toen nooit durven kijken.  

 

Heusdens dialect 2020

Heusdens dialect juli - augustus
Heusdens dialect september
Heusdens dialect Oktober.
Heusdens dialect november
Heusdens dialect december.
 

 

Heusdens dialect 2021

Heusdens dialect Januari
Heusdens dialect februari
Heusdens dialect maart 
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei
Heusdens dialect Juni.
Heusdens dialect Juli.
Heusdens dialect augustus
Heusdens dialect September
Heusdens Dialect Oktober
Heusdens Dialect November 
Heusdens dialect december

 

Heusdens dialect 2022

Heusdens Dialect januari
Heusdens dialect februari.
Heusdens dialect maart
Heusdens dialect april 
Heusdens dialect mei 
Heusdens dialect juni
Heusdens dialect juli & augustus
Heusdens dialect september
Heusdens dialect oktober.
Heusdens dialect november
Heusdens dialect december 
 

     

Heusdens dialect 2023

Heusdens Dialect Januari