Zaal Kuipershof

 

Ons 33ste werkjaar zullen we noodgedwongen op een heel andere wijze moeten organiseren, temeer omdat ons publiek voornamelijk bestaat uit 60-plussers.

 Tenzij de gastspreker anders beslist, gaan de geplande lezingen met zekerheid door, weliswaar onder strikte voorwaarden.  We houden ons daarbij vanzelfsprekend aan de bepalingen van het “evenementenprotocol”.

  Om die reden ruilen we ons vertrouwde, maar te krappe, feestzaaltje voortaan in voor het veel ruimere Kuipershof.  Daar staan de tafels en stoelen opgesteld volgens de regels van de “social distancing” (zie foto).  We kiezen zelf of we alleen of per twee (bubbel) aan een tafel plaatsnemen.

 Bij het betreden van het Kuipershof is het gebruik van handgel verplicht.  Iedereen draagt een mondmasker bij elke verplaatsing.  Voor en tijdens de lezing blijven we op onze stoel zitten. Ook tijdens de pauze verplaatsen we ons niet tenzij voor dringend toiletbezoek.  Na afloop verlaten we ordelijk het lokaal volgens de richtlijnen van een bestuurslid.

 Aan de ingang van het lokaal zal een gedetailleerd programmaboekje klaarliggen, maar de inhoud ervan kan je ook raadplegen op onze website (http:/kwbheusdencentrum.be) of op de facebookpagina van kwb Berkenbos.  Dan ook bestellen we al onze pauzedrank via een bonnetje.  We betalen meteen cash en liefst gepast.  Omdat het bestuur zelf voor de drankbedeling moet instaan zal slechts een beperkte keuze aangeboden worden: koffie, enkele frisdranken, een pintje of iets zwaardere biersoorten.

Om bij de start van ons nieuwe werkjaar (donderdagvoormiddag 5 november om 9.00 u) onveilige toestanden en onnodige files te vermijden vragen we je om reeds op voorhand in te schrijven en te betalen.  Opgelet: gebruik daarvoor de KWB-Overdagrekening
(
 BE55 7310 5126 1744.) ter attentie van penningmeester Staf Ceyssens en dus niet het rekeningnummer van het KWB-ledenblad.  Vermeld ook de naam van je partner, als jullie met twee personen wensen deel te nemen.  Het inschrijvingsbedrag blijft ongewijzigd: € 12 individueel en € 15 voor samenwonenden.

 Deel ons ook je e-mailadres, GSM- of vast telefoonnummer mee.  Zo ben je voor ons makkelijk bereikbaar, als we plots noodgedwongen een activiteit moeten annuleren.

Voor de activiteiten buiten het Kuipershof maken we voorlopig voorbehoud.  Het al dan niet doorgaan zal afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen voor de betrokken locatie.